$nbsp;

X

Website phi chính phủ RCI

Website phi chính phủ RCI

RCI tiền thân là Văn phòng Hiệp hội Cứu trợ Bệnh phong Khu vực Mekong (NLR Mekong). NLR Mekong hoạt động tại Việt Nam từ năm 1981 và quản lý các chương trình tại Cam-pu-chia, My-an-mar và Việt Nam (và trước đó cũng quản lý các chương trình tại Trung Quốc, Lào và Thái Lan). 

Đặt mua với mẫu giao diện này