$nbsp;

X

Website công ty YoungJin E&C vina

Website công ty YoungJin E&C vina

Youngjin Contruction INC với pháp nhân đại diện tại Việt Nam là công ty YoungJin E & C VINA. Để dẫn đầu thị trường xây dựng toàn cầu, dựa trên 46 năm lịch sử xây dựng, Youngjin Construction INC. Được thành lập tại Đông Timor, sau đó chúng tôi thành lập pháp nhân đại diện tại Việt Nam vào năm 2014 và thành lập pháp nhân đại diện châu Âu tại Ba Lan vào năm 2019.

Đặt mua với mẫu giao diện này