$nbsp;

X

Website Viện khoa học tàu thủy

Viện Khoa học công nghệ Tàu thuỷ ( SSTI) là cơ sở khoa học công nghệ chuyên ngành lớn nhất, tập trung nhiều cán bộ đầu ngành có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ tàu thủy và có một quá trình hình thành và phát triển lâu dài qua nhiều thời kì.

Viện khoa học công nghệ tàu thủy

Đặt mua với mẫu giao diện này