$nbsp;

X

Website Trung tâm nghiên cứu Mernetwork

The Mekong Economic Research Network (MERN) bao gồm ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia được quản lý bởi Trung tâm Phân tích và Dự báo (CAF) của Học viện Việt Nam Khoa học Xã hội (VASS) với sự hỗ trợ tài chính từ Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (IDRC ), Canada .

a41

Đặt mua với mẫu giao diện này