$nbsp;

X

Website Bảo vệ động vật hoang dã

Danh Sách Đen là trang thông tin của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) ghi nhận những cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD) trong một thời gian dài. Tại những cơ sở này, các nỗ lực của cơ quan chức năng địa phương cũng như ENV nhằm xử lý dứt điểm dấu hiệu vi phạm về ĐVHD vẫn chưa đạt kết quả.

env

Đặt mua với mẫu giao diện này